At skrive bilnumre

   

Der var ikke mange biler på vejene i de første år efter krigen, men nogen var der dog. Flest på Haderslevvej, som var hovedvejen nordpå fra den tyske grænse. Her skete det også, at der kom udenlandske biler forbi. På sommerdage var det en yndet fornøjelse for os børn at skrive bilnumre. Så sad vi på rendestenen og noterede omhyggeligt numrene på alle de biler, der kom forbi. Prøv at sætte dig på Haderslevvej i dag og gøre det samme. Dengang kunne man se på nummerpladerne, hvor i landet bilen var fra. Hver politikreds havde sit begyndelsesbogstav. Dem fra Hjørring havde P og dem fra Aalborg havde U. En bil med nummerpladen A 15 252 kom fra København. Det gjaldt selvfølgelig om at have flest. Kladdehæfter fulde af bilnumre.

Det var datidens overvågningssamfund.